Acasa

AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI

 

            Agenţia Domeniilor Statului este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

            Agenţia Domeniilor Statului (A.D.S.) este instituţia specializată care realizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil agricol, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 şi arendarea şi concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate publică şi privată a statului, administrate de aceste societăţi.

            Agenţia Domeniilor Statului îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 626/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

           Agenția Domeniilor Statului emite acorduri de principiu pentru accesarea măsurii 125 „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” – submăsura 125a „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii” – submăsura 4.3 – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”. Procedura poate fi inițiată de către Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, cu condiția respectării prevederilor legislative în vigoare.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1, la H.G. nr. 1172/2014, privind aprobarea componenței, atribuțiilor și modului de funcționare ale Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului, însoțită de nota de fundamentare.

Nota fundamentare H.G. CPCA ADS

Proiect H.G. modificare H.G.1172 componenta CPCA ADS

Hotărâre a Guvernului privind trecerea suprafeței de 28,40 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public în domeniul privat al statului și în administrarea Ageniției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, însoțită de Nota de fundamentare.

Nota Fundamentare de trecere din public în privat CJ 28,40 ha

Proiect H.G. de trecere din public în privat CJ 28,40 ha

 

 

 


Legaturi utile:

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Guvernul Romaniei

Camera Deputatilor

Senat

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Ministerul Internelor si Reformei Administrative


Coordonatele de contact ale ADS

Sediul central
Str. STIRBEI VODA, nr.43, Sector 1, Bucuresti
Web page: www.domeniilestatului.ro
Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Telefon: +4(021) 405.35.31
Fax: +4(021) 313.50.13
Str. STIRBEI VODA, nr.43, Sector 1, Bucuresti
A.D.S. nu mai are nicio atributie cu privire la activitatea de Renta viagera. Incepand cu 1 ianuarie 2011, conform O.U.G. nr. 70/30.06.2010, “ Activitatea desfasurată de birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola, exclusiv în aplicarea titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, se preia de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.).”

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 165/2013, lista imobilelor din Fondul naţional constituită iniţial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii în natură, ce poate fi completată cu imobilele care se transmit în proprietatea privată a statului şi în administrarea A.D.S., nu a fost incă publicată pe site-ul Agenţiei Domeniilor Statului, întrucât, până la această dată, Agenţiei Domeniilor Statului nu i-a fost comunicată situaţia centralizatoare la nivelul judeţelor, cu privire la terenurile agricole ce pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, aşa cum prevede art. 6, alin (4) din Legea nr. 165/2013.

În momentul în care situaţia centralizatoare va fi finalizată, Agenţia Domeniilor Statului va publica lista imobilelor din Fondul naţional pe site.

 

Agentia are reprezentante in toate judetele tarii.
Reprezentantele Teritoriale