Despre ADS

Agentia Domeniilor Statului (ADS) este institutia specializata care realizeaza privatizarea societatilor comerciale cu profil agricol, constituite in conformitate cu Legea nr. 15/1990 si concesionarea terenurilor cu destinatie agricola proprietate publica si privata a statului, administrate de aceste societati. ADS a fost infiintata prin Legea nr. 268/2001, ca institutie de interes public, cu caracter financiar si comercial, in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR).

Principalele atributii ale Agentiei sunt:

  • exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie agricola apartinând domeniului privat al statului;

  • gestionarea si exploatarea eficienta a patrimoniului de stat, al carui proprietar mandatat este, precum si privatizarea societatilor comerciale prevazute la art. 1 si 2 din Legea 268/2001;

  • administrarea terenurilor cu destinatie agricola apartinând domeniului public si privat al statului, aflate în exploatarea societatilor nationale, a institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola si a unitatilor de învatamânt agricol si silvic;

  • concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinatie agricola apartinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societatilor nationale, a institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola si a unitatilor de învatamânt agricol si silvic;

  • concesionarea sau închirierea bunurilor, activitatilor si serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

  • cumpararea sau schimbul de terenuri cu destinatie agricola, în vederea concesionarii sau arendarii acestora, pentru realizarea de exploatatii agricole optime; schimbul de terenuri cu destinatie agricola se admite numai în cadrul aceluiasi judet.

  • aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viagera agricola din titlul XI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • comasarea terenurilor cu destinatie agricola, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionarii sau arendarii acestora, pentru realizarea de exploatatii agricole de tip ferme familiale. Concesionarea si arendarea catre ferme familiale se vor face prin metodele prevazute de lege si aprobate de Consiliul de administratie al Agentiei Domeniilor Statului.

Coordonatele de contact ale ADS

Sediul central
Str. STIRBEI VODA, nr.43, Sector 1, Bucuresti
Secretariat
Telefon: +4(021) 314.94.22
Fax: +4(021) 313.61.26
Web page: www.domeniilestatului.ro
BIROUL PUBLICITATE SI RELATII CU PUBLICUL
Tel/fax: +4(021) 405.35.31
Str. STIRBEI VODA, nr.43, Sector 1, Bucuresti

 

Agentia are reprezentante in toate judetele tarii.
Sediul reprezentantelor