Lista documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului

 

Accesul la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și  Normele Metodologice de aplicare

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Raport de activitate 2015

Raport 2015 Lege 544/2001

DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

DIRECŢIA URMARIRE CONTRACTE

  • Numărul contractelor de concesiune, arendă, asociere în paricipaţiune, închiriere şi locaţiune pe judeţe sau în total: A.D.S. are in derulare, in februarie 2016, un numar de 910 contracte de concesiune, arenda, asociere in participatiune, inchiriere si locatiune
  • Numărul contractelor de concesiune bunuri imobile (CSV) pe judeţe sau în total: A.D.S. are in derulare, in februarie 2016, un numar de 620 contracte de concesiune bunuri imobile (CSV)
  • Numărul contractelor de vânzare- cumpărare de bunuri imobile (CSV) pe judeţe sau în total: A.D.S. are in derulare, in februarie 2016, un numar de 583 contracte de vanzare – cumparare de bunuri imobile (CSV)
  • Numărul contractelor de vânzare- cumpărare de acţiuni pe judeţe sau în total: A.D.S. are in derulare, in februarie 2016, un numar de 203 contracte de vanzare – cumparare de actiuni
  • Procedura de reziliere şi încetare a contractelor
  • Procedura de urmărire a investiţiilor pentru contractele care au ca obiect exploatarea terenurilor agricole
  • Suprafaţa de teren contractata în baza contractelor de concesiune, arendă, asociere în participaţiune, închiriere şi locaţiune pe judeţe sau în total: suprafata de teren contractata in baza contractelor de concesiune, arenda, asociere in participatiune, inchiriere si locatiune este de 273.040,11 Ha.

DIRECŢIA JURIDICĂ

  • Dosarele de instanţă în privinţa numărului de dosar, părţile, obiectul dedus judecăţii, soluţia pronunţată în instanţă. In conformitate cu prevederile art. 127 din Constitutia Romaniei si cu art. 12 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, justitia este publica, astfel, dosarele de instanta sunt publice.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

 

SERVICIUL RESURSE UMANE